UKR.YT - Український YouTube http://ukr.yt UKRаїнський ЮТюб UKR.YT (Український Youtube) Fri, 22 Jun 2018 23:54:36 +0000 http://backend.userland.com/rss092 uk Grupa “Kurwa Matj” – pisenka “Holos Polskykh Bliakh” http://ukr.yt/grupa-kurwa-matj-pisenka-holos-polskykh-bliakh/ НАШІ БЕЗ РАШІ – Поляки купують авто в Україні 2050 рік. http://ukr.yt/nashi-bez-rashi-polyaky-kupuyut-avto-v-ukrajini-2050-rik/ В метро Львова реклама порохобота?! За бюджетные деньги? http://ukr.yt/v-metro-lvova-reklama-porohobota-za-byudzhetnyie-denhy/ Что Россия за выброс выбросила http://ukr.yt/chto-rossyya-za-vyibros-vyibrosyla/ Алексей Рябоволик – Море http://ukr.yt/aleksej-ryabovolyk-more-2/ Алексей Рябоволик – Море http://ukr.yt/aleksej-ryabovolyk-more/ Жабокрюківські дядьки http://ukr.yt/zhabokryukivski-dyadky/ Миргородські парубки 2016 http://ukr.yt/myrhorodski-parubky-2016/ Аркадій Войтюк – Алло, Алло http://ukr.yt/arkadij-vojtyuk-allo-allo/ Чи можна буксирувати АВТОМАТ ?? …і знову рулить Мерседес W124 коробка автомат 722.4 722.3 http://ukr.yt/chy-mozhna-buksyruvaty-avtomat-i-znovu-rulyt-mersedes-w124-korobka-avtomat-722-4-722-3/